REGULAMIN

I. Regulamin zasady ogólne:

 • No8 Maciej Cygan
  Gabinet masażu i odnowy biologicznej z siedzibą w Bączalu Dolnym 8, 38-242 Skołyszyn, NIP: 6852083899, REGON 180430287, strona internetowa www.no8.pl.

 

 • Godziny otwarcia:
  Od poniedziałku do piątku 9: 00-18.00
  W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Gabinet jest nieczynny.
  O każdym innych dniu wolnym od pracy klienci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

 

 • Gabinet oferuje zabiegi masażu, specjalistyczne zabiegi estetyczne oraz odnowy biologicznej, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, voucherów/bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i innych usług oraz produktów opisanych w cenniku oraz na stronie internetowej.

 

 • Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika no8 o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.

 

 • Zakup usługi w Gabinecie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gabinetu.

 

 • Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

 

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów, w terminie 10 dni od jego wykonania bądź niezwłocznie w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów po Zabiegu. Reklamacje należy składać osobiście w Gabinecie. Dopuszcza się złożenie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jestem@no8.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: [1] informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; oraz [3] danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. W przypadku złożenia reklamacji w formie mailowej konieczna jest osobista konsultacja z terapeutą w salonie do 72h od daty wykonania zabiegu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonych od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Gabinetu.
  W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu/Usługi.
  W przypadku nieuznania reklamacji przez Gabinet, Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

 

 • Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

 

 • Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami i karnetami

 

 • Za usługi świadczone w Gabinecie płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, kryptowalutami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

 

 • Do klienta, który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Gabinecie, dzień przed zostaje wysłany automatyczny SMS lub email z przypomnieniem o wizycie.

 

 • Wizytę można przełożyć, odwołać kontaktując się nami na 24 h przed ustalonym terminem w dzień roboczy lub odstąpić ją innej osobie, informując nas o tym przed wizytą telefonicznie lub emailowo. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych, ale nie później niż 24 godziny przed terminem wykonania usługi, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem telefonicznie lub emailowo na adres jestem@no8.pl.

 

 • W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej Gabinet przyjmuje zadatek w wysokości min. 30% wartości zarezerwowanych zabiegów. Wpłatę zadatku należy wykonać do 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od wykonania rezerwacji. Brak opłaty do 24 godzin (decyduje wpływ środków na konto) jest równorzędny z usunięciem rezerwacji w grafiku. Termin wizyty można zmienić najpóźniej 24 godziny przed wizytą. Zadatek można wpłacić gotówką, kartą lub przelewem na konto.

 

 • W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Klienta, pracownik Gabinetu ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem z zabiegach dla kolejnych Klientów.
 • Masaż całego ciała, masaż pleców wykonujemy u osób od lat 16 za indywidualną zgodą Rodzica.

II. Regulamin rezerwacji

Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.

Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rezerwacja’’. Po dokonaniu wyboru zabiegu oraz kliknięciu pola „Zarezerwuj” następuje wykonanie przez Klienta kolejnych kroków – (1) wybór terminu wizyty, (2) godziny zabiegu, (3) w Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.

Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

III. Regulamin realizacji voucherów/bonów upominkowych

Definicje:

 • Voucher/Bon upominkowy na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, jest przeznaczony do wykorzystania/realizacji wyłącznie przez osobę trzecią, zwanej dalej Obdarowaną.

 

 • Voucher można zakupić na stronie no8.pl. Po wprowadzeniu danych i opłaceniu Vouchera można otrzymać go w formie eVouchera lub odebrać do w formie tradycyjnej w gabinecie. Voucher można zakupić na określoną kwotę lub na konkretny zabieg. Termin odbioru uzgadniamy telefonicznie, mailowo lub za pomocą innych dostępnych komunikatorów.

 

 • Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty pod numerem telefonu podanym na www.no8.pl, bądź osobiście w Gabinecie No8 Bączal Dolny8, 38-242 Skołyszyn.

 

 • Bon ważny jest przez 5 miesiące od momentu jego nabycia. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

 

 • W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Vouchera, Obdarowany dopłaca różnicę.

 

 • W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych kosmetyków jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. Jest możliwość wykorzystania reszty gotówki na inne usługi.

 

 • Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zmiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

 

 • Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

 

 • Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami.

 

 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują ją w całości.

 

III. Regulamin realizacji karnetów

Definicje:

a) Karnet – bilet wstępu na serię określonych zabiegów w określonej kwocie wg. obowiązującego cennika nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej „klientem”, jest przeznaczony do wykorzystania/realizacji wyłącznie przez osobę która dokonała zakupu.

b) No8 – Gabinet masażu i odnowy biologicznej, Bączal Dolny 8, 38-242 Skołyszyn ,Gabinet, w której nabywany i/lub realizowany jest karnet.

 •  Karnety wykupione w Gabinecie ważne są przez okres 3 miesięcy od daty jego zakupu lub zgodnie z terminem określonym przez terapeutę. Na prośbę kupującego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas zakupu karnetu).

 

 • Klient dysponujący karnetem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24 godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Gabinet ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu.

 

 • Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami,

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów i Karnetów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją, Klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje ją w całości.

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą:

Polecamy

zajęcia dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz wszystkich którzy chcą poprawić swoje zdrowie i odnaleźć wewnętrzną harmonię w szkole Academy of Shaolin

Prowadzi: Sifu Robert Maciaszyk